Phong tục ngày tết

Những phong tục tập quán trong ngày tết cổ truyền Việt Nam từ xa xưa đến nay. Tết nguyên đám đối với người Việt Nam luôn luôn mang ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của mỗi người. Xin chia sẽ những tập tục có từ lâu đời của dân tộc ta.