Mẫu sớ dâng sao giải hạn cầu an

Theo quy luật tự nhiên mỗi năm một vòng quay mới của vũ trụ mỗi năm đều có những sao chiếu mệnh khác nhau, ngoài các sao hợp với mệnh bạn còn có những sao không tốt, không hợp mệnh, vậy hóa giải chúng bằng cách nào. Mời các bạn xem Mẫu số dâng sao giải hạn cầu an theo các sao như sau:

Cách giải hạn sao Thái Dương
Cách giải hạn sao Thái Âm
Cách giải hạn sao Mộc Đức
Cách giải hạn sao Vân Hán
Cách giải hạn sao Thổ Tú
Cách giải hạn sao Thái Bạch
Cách giải hạn sao Thủy Diệu
Cách giải hạn sao La Hầu
Cách giải hạn sao Kế Đô

Phục dĩ
Tinh huy nan hoán hoàng hoàng nan trắc nan danh nhân xứ dương môn lục lục hữu lượng hữu đảo phàm tâm bất cách
Tuệ nhãn diêu quan
Viên hữu:………………………………………………
Việt Nam quốc:………………………………………….
Phật cúng giàng
…………Thiên tiến lễ
Nhương tinh giai hạn cầu gia nội bình an sự
Kim thần
Nhương chủ:……………………………………….
Tam quang phổ thân nhất ý ngôn niệm thần đẳng sinh phùng đế vượng tinh bẩm thiên lương bán hoàng duy hạn ách quỳ quỳ khủng ác diệu hoặc gia cảnh cảnh cúng dường.
Nguyên cung trần bái đảo chí nghi nguyên đạo trường sinh chi phúc kim tác đầu thành ngũ thể tịnh tíên nhất tâm
Cụ hữu sớ văn kiền thân
Thượng tấu:
Trung thiên tinh chúa Bắc cực tử vi trương sinh đại đế
Ngọc bệ hạ
Tả nam tào lục ty diên thọ tinh quân Thánh tiền Hữu bắc đẩu cửu hoàng giai ách Tinh quân
Thánh tiền
Thiên đình cửu cung bát cửu diệu ngũ hành Đẩu số tinh quân
Vị tiền
Cung vọng;
Tôn tinh đồng thuỳ chiếu giám phúc nguyện
Tử vi chiếu mệnh thiên phủ phù cung bảo mệnh vị thiên tài thiên thọ thiên tương đồng ,vũ khúc dĩ phù trì sứ thân cung hoá lộc hoá quyền hoá khoa Đối văn xương chi thọ vực, tam tai tống khứ, tứ thời vô hạn ách chi ngu, ngũ phúc hoàn lai bát tiết hỷ thần thanh long chi tả phụ.
Tử tôn quan đới phu thê lộc tồn ác diệu bôn đằng cát tinh biền tập
Đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bình doanh chi chí
Cẩn sớ
Thiên vận: niên………. nguyệt……..

Pin It

Leave a Reply

Mời bạn đọc thêm